OFFERTE

logo Deliver BV
In 't Vizier 2
8309 AS Tollebeek
Tel.: 0527651195
Fax.: 0527-650681
B.g.g.: / 0657310309
ABN Amrobank: 60.69.31.732
KvK: 39092823
BTW nummer: 8531.75.402.B.01
DELIVER: Voor al uw bijzondere (woonark) transporten
Aanvraagformulier offerte transport met Deliver B.V.


Persoonsgegevens ondergetekende
Achternaam:
Voornaam:
Adres:
Postcode Plaats:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
Email:


Gegevens van het transport
Week van transport:
 
Vertrekpunt transport
Naam van het vaarwater:
Adres:
Postcode / Plaats:
Diepte van het vaarwater: cm
Bestemming transport:
Naam van het vaarwater:
Adres:
Postcode / Plaats:
Diepte van het vaarwater: cm
Naam van de arkenbouwer:


Gegevens van de woonark / object
Lengte van de bak (A):  cm preview
Breedte van de bak (B):  cm
Diepgang van de bak (C):  cm
Hoogte van de woonark/object boven de waterlijn (D):  cm
Totale lengte van de bak (E):  cm
Totale breedte van de bak (F):  cm
Totale hoogte van de bak (G):  cm
Vergeet bij uw afmetingen de uitstekende delen van uw woonark niet! (b.v. schoorstenen, uitlaten, etc.)

Materiaal van het casco: Bouwjaar van het casco:

Ondergetekende verklaart hierbij de juiste informatie te hebben gegeven.
Handtekening: Datum:
Na het retourneren van het aanvraagformulier ontvangt u binnen week een offerte voor uw transport met Deliver B.V.